Pārdošanas noteikumi

Interneta veikala loovinterjoor.eu (turpmāk tekstā – WebShop) īpašnieks ir Loov Interior OÜ (reģistra kods 14721105), kas atrodas Verumajā, Veru pilsētā, Kebi ielā 6, 65603.

Pārdošanas līguma, krājuma un cenas informācijas derīgums.

Pārdošanas noteikumi attiecas uz preču iegādi Interneta veikalā. Interneta veikalā pārdoto preču cenas ir norādītas blakus precēm.

Cenai ir pievienota maksa par preču piegādi. Piegādes maksa ir atkarīga no pircēja atrašanās vietas un piegādes veida. Veicot pasūtījumu, pircējam tiek parādīta piegādes maksa.

Informācija par precēm tiek sniegta Interneta veikalā tieši blakus precēm.

Pasūtījuma veikšanas

Lai pasūtītu preces, iepirkumu grozam jāpievieno vēlamās preces. Lai veiktu pasūtījumu, jums ir jāaizpilda nepieciešamie datu lauki un jāizvēlas atbilstošais produktu piegādes veids. Pēc tam uz ekrāna tiks parādīta maksas summa, ko var samaksāt, izmantojot bankas saiti vai citu maksājuma risinājumu. Līgums stāsies spēkā ar summas saņemšanu, kas pienākas Internetveikala norēķinu kontam.

Ja pasūtītās preces nevar piegādāt preces beigās vai kāda cita iemesla dēļ, pircējs tiks informēts pēc iespējas ātrāk un samaksātā nauda (ieskaitot preču piegādes izmaksas) tiks atgriezta nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas.

Piegādes

Preces tiek nosūtītas uz šādām valstīm: Igauniju, Latviju un Somiju.

Preču piegādes izmaksas sedz pircējs, un atbilstošā informācija par cenu tiek parādīta piegādes metodē.

Sūtījumi Igaunijā parasti sasniedz pircēja norādīto galamērķi 3–7 darba dienu laikā no pārdošanas līguma stāšanās spēkā. Ārpus Igaunijas piegāde notiek kalendārās dienas laikā.

Izņēmuma gadījumos preces var piegādāt 45 kalendāro dienu laikā.

Atteikuma tiesības

Pēc pasūtījuma saņemšanas pircējam ir tiesības atkāpties no interneta veikalā noslēgtā līguma 14 dienu laikā [atkarībā no produktiem pircējam var nebūt tiesību atteikties, šajā gadījumā ir jānorāda attiecīgie produkti un pakalpojumi un tiem jāatbilst Saistību likuma 53. panta 4. punktā uzskaitītajiem nosacījumiem]. Atteikuma tiesības nepiemēro, ja pircējs ir juridiska persona. Lai izmantotu 14 dienu atpakaļnosūtāmās tiesības, pasūtītās preces nedrīkst izmantot citādi, kā vien nepieciešams, lai pārliecinātos par preces raksturu, īpašībām un darbību tādā veidā, kāds atļauts preces pārbaudei fiziskā noliktavā. Ja prece ir izmantota citiem mērķiem, nevis nepieciešamam, lai pārliecinātos par preces raksturu, īpašībām un darbību, vai tām ir lietošanas vai nodiluma pazīmes, Interneta veikalam ir tiesības samazināt atmaksājamo maksu atbilstoši preces vērtības samazinājumam. Lai atgrieztu preci, jāiesniedz iesniegums atteikumam no preces iegādes, kura forma atrodama šeit: atteikuma pieteikums un jānosūta uz e-pasta adresi ne vēlāk kā 14 dienu laikā no preces saņemšanas. Pircējs sedz preces atgriešanas izmaksas, ja vien atgriešanas iemesls nav tas, ka atdodamā prece neatbilst pasūtījumam (piemēram, nepareiza vai bojāta prece). Pircējam ir jāatgriež preces 14 dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas vai jāsniedz pierādījums, ka viņš ir piegādājis preces pārvadātājam iepriekš minētajā termiņā. Saņemot atgrieztās preces, interneta veikals nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienas pēc atteikuma pieteikuma saņemšanas atdod pircējam visas maksas, kas saņemtas no pircēja uz līguma pamata. Interneta veikals var atteikties veikt atmaksu līdz līgumā paredzētās preces atgūšanai vai līdz brīdim, kad pircējs ir sniedzis pierādījumus, ka ir atgriezis preci, atkarībā no tā, kas notiek vispirms. Ja pircējs ir skaidri izvēlējies citu piegādes veidu no lētākā standarta piegādes veida, ko piedāvā Internetveikals, Interneta veikalam nav jāatmaksā patērētājam izmaksas, kas pārsniedz izmaksas, kas saistītas ar parasto piegādes veidu. Interneta veikalam ir tiesības atteikties no pārdošanas darījuma un pieprasīt preces atpakaļ no pircēja, ja preces cena interneta veikalā kļūdas dēļ ir ievērojami zemāka par preces tirgus cenu.

Tiesības iesniegt sūdzību

Interneta veikals ir atbildīgs par pircējam pārdoto preču neatbilstību vai defektu, kas jau pastāvēja lietas piegādes brīdī un kas notiek divu gadu laikā no preču piegādes pircējam. Pirmajos sešos mēnešos pēc lietas piegādes pircējam tiek pieņemts, ka defekts pastāvēja jau lietas piegādes brīdī. Internetveikala pienākums ir atspēkot attiecīgo pieņēmumu. Pircējam ir tiesības sazināties ar interneta veikalu divu mēnešu laikā pēc defekta rašanās, nosūtot e-pastu uz info@loovinterjoor.eu adresi. Interneta veikals nav atbildīgs par defektiem, kas radušies pēc preces nodošanas pircējam. Ja Internetveikalā iegādātajām precēm ir defekti, par kuriem ir atbildīgs Internetveikals, Internetveikals salabos vai nomainīs bojātās preces. Ja preces nav iespējams salabot vai nomainīt, Internetveikals atmaksā pircējam visas maksas, kas izriet no pārdošanas līguma. Interneta veikals atbildēs uz patērētāja sūdzību rakstiski vai formātā, ko var reproducēt rakstiski 15 dienu laikā.

Tiešais mārketings un personas datu apstrāde

Interneta veikals pircēja ievadītos personas datus (tai skaitā vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, adresi, e-pasta adresi, bankas rekvizītus) izmanto tikai pasūtījuma apstrādei un preces nosūtīšanai pircējam. Interneta veikals nodod personas datus uzņēmumiem, kas sniedz transporta pakalpojumus, lai piegādātu preces. Interneta veikals nosūta jaunumus un piedāvājumus uz pircēja e-pasta adresi tikai tad, ja pircējs ir izteicis vēlmi to darīt, ievadot interneta vietnē e-pasta adresi, un ir norādījis vēlmi saņemt tiešā pasta paziņojumus. Pircējs jebkurā laikā var atteikties no piedāvājumiem un jaunumiem, kas nosūtīti uz e-pastu, paziņojot mums pa e-pastu vai ievērojot norādījumus e-pastā, kurā ir piedāvājumi. Strīdu risināšana Ja pircējam ir kādas sūdzības par Internetveikalu, tās jānosūta pa e-pastu info@loovinterjoor.eu. Ja pircējs un Internetveikals nespēj atrisināt strīdu pēc vienošanās, pircējs var vērsties Patērētāju strīdu komitejā. Ar tiesvedības noteikumiem var iepazīties un pieteikumu var iesniegt šeit. Patērētāju strīdu komisijas kompetencē ir izšķirt strīdus, kas izriet no pircēja un Interneta veikala noslēgtā līguma. Pircēja sūdzības izskatīšana Komisijā ir bez maksas. Pircējs var vērsties Eiropas Savienības patērētāju strīdu izšķiršanas platformā.