Myyntiehdot

verkkokaupan loovinterjoor.eu (jäljempänä verkkokauppa) omistaja on Loov Interior OÜ (rekisterikoodi 14721105), joka sijaitsee Võrumaassa, Võrun kaupungissa, Käbikatu 6, 65603.

Myyntisopimuksen, nimike- ja hintatietojen voimassaolo.

Myyntiehdot koskevat tavaroiden ostamista verkkokaupasta. Verkkokaupan tuotteiden hinnat ilmoitetaan tuotteiden vieressä.

Hintaan liittyy maksu tavaroiden toimituksesta. Toimitusmaksu riippuu ostajan sijainnista ja toimitustavasta. Toimitusmaksu näytetään ostajalle tilausta tehdessä.

Tiedot tavaroista annetaan verkkokaupan yhteydessä aivan tavaroiden vieressä.

Tilauksen määräys

Tavaroiden tilaamiseksi sinun on lisättävä haluamasi tuotteet ostoskoriin. Tilauksen tekemistä varten sinun on täytettävä vaaditut tietokentät ja valittava sopiva tuotteiden toimitustapa. Maksun määrä näkyy sitten näytöllä, joka voidaan maksaa pankkilinkin tai muun maksuratkaisun kautta. Sopimus tulee voimaan verkkokaupan käyttötilille maksettavan summan vastaanottamisesta.

Jos tilattuja tavaroita ei voida toimittaa tavaroiden päättymisen tai muun syyn vuoksi, ostajalle ilmoitetaan asiasta mahdollisimman pian ja maksetut rahat (mukaan lukien tavaroiden toimituskustannukset) palautetaan välittömästi, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä.

Toimitus

Tavarat lähetetään seuraaviin maihin: Viroon, Latviaan ja Suomeen.

Ostaja vastaa tavaroiden toimituskuluista ja vastaavat hintatiedot lähetystavassa.

Viron sisällä olevat lähetykset saapuvat yleensä ostajan osoittamaan määränpäähän 3–7 työpäivän kuluessa myyntisopimuksen voimaantulosta. Viron ulkopuolella toimitus tapahtuu kalenteripäivän kuluessa.

Poikkeustapauksissa tavarat voidaan toimittaa 45 kalenteripäivän kuluessa.

Peruuttamisoikeus

Saatuaan tilauksen ostajalla on oikeus peruuttaa verkkokaupassa tehty sopimus 14 päivän kuluessa [tuotteista riippuen ostajalla ei välttämättä ole oikeutta peruuttaa, kyseiset tuotteet ja palvelut on lueteltava tässä tapauksessa ja niiden on täytettävä velvoitelain 53 §:n 4 momentissa luetellut ehdot]. Peruuttamisoikeutta ei sovelleta, jos ostaja on oikeushenkilö. Tilattuja tavaroita ei saa käyttää 14 päivän palautusoikeuden käyttämiseksi millään muulla tavalla kuin on tarpeen tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan varmistamiseksi tavaroiden fyysisessä varastossa testaamiseksi sallitulla tavalla. Jos tavaroita on käytetty muuhun kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan varmistamiseen tai niillä on käytön tai kulumisen merkkejä, verkkokauppa voi alentaa palautettavaa maksua tavaran arvon laskun mukaisesti. Tavaroiden palauttamiseksi on jätettävä tavaroiden ostosta luopumista koskeva hakemus, jonka muoto löytyy täältä: peruuttamishakemus ja lähettäminen sähköpostiosoitteeseen viimeistään 14 päivän kuluttua tavaroiden vastaanottamisesta. Ostaja vastaa tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista, paitsi jos palautuksen syynä on se, että palautettava tuote ei ole tilauksen mukainen (esim. väärä tai viallinen tavara). Ostajan on palautettava tavarat 14 päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä tai esitettävä todisteet siitä, että hän on toimittanut tavarat rahdinkuljettajalle edellä mainitussa määräajassa. Kun palautetut tavarat on vastaanotettu, verkkokaupan on välittömästi ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamishakemuksen vastaanottamisesta palautettava ostajalle kaikki ostajalta sopimuksen perusteella saadut maksut. Verkkokauppa voi kieltäytyä hyvittämästä, kunnes sopimuksessa oleva tuote on peritty takaisin tai kunnes ostaja on toimittanut todisteet siitä, että hän on palauttanut tuotteen sen mukaan, kumpi tulee ensin. Jos ostaja on nimenomaisesti valinnut toisen toimitustavan kuin verkkokaupan tarjoama halvin vakiotoimitustapa, verkkokaupan ei tarvitse palauttaa kuluttajalle kustannuksia, jotka ylittävät tavanomaiseen toimitustapaan liittyvät kustannukset. Verkkokaupalla on oikeus vetäytyä myyntitapahtumasta ja vaatia tavarat takaisin ostajalta, jos tavaroiden hinta verkkokaupassa on merkitty merkittävästi alle tavaroiden markkinahinnan virheen vuoksi.

Oikeus tehdä valitus

Verkkokauppa on vastuussa ostajalle myytyjen tavaroiden vaatimustenvastaisuudesta tai viasta, joka oli jo olemassa asian toimitushetkellä ja joka tapahtuu kahden vuoden kuluessa tavaroiden toimittamisesta ostajalle. Ensimmäisten kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun asia on toimitettu ostajalle, oletetaan, että vika oli olemassa jo asian toimitushetkellä. Verkkokaupan vastuulla on kumota asiaankuuluva olettama. Ostajalla on oikeus ottaa yhteyttä verkkokauppaan kahden kuukauden kuluessa vian esiintymisestä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@loovinterjoor.eu. Verkkokauppa ei ole vastuussa virheistä, jotka ovat tapahtuneet sen jälkeen, kun tavarat on luovutettu ostajalle. Jos verkkokaupasta ostetuissa tavaroissa on vikoja, joista verkkokauppa on vastuussa, verkkokauppa korjaa tai vaihtaa vialliset tavarat. Jos tavaroita ei voi korjata tai vaihtaa, verkkokauppa palauttaa ostajalle kaikki myyntisopimuksesta johtuvat maksut. Verkkokauppa vastaa kuluttajan valitukseen kirjallisesti tai muodossa, joka voidaan jäljentää kirjallisesti 15 päivän kuluessa.

Suoramarkkinointi ja henkilötietojen käsittely

Verkkokauppa käyttää ostajan syöttämiä henkilötietoja (mukaan lukien nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, pankkitiedot) vain tilauksen käsittelyyn ja tavaroiden lähettämiseen ostajalle. Verkkokauppa siirtää henkilötietoja kuljetuspalveluja tarjoaville yrityksille tavaroiden toimittamiseksi. Verkkokauppa lähettää uutiskirjeitä ja tarjouksia ostajan sähköpostiosoitteeseen vain, jos ostaja on ilmaissut halunsa tehdä niin kirjoittamalla sähköpostiosoitteen verkkosivustolle ja ilmoittanut haluavansa vastaanottaa suoramainontailmoituksia. Ostaja voi milloin tahansa kieltäytyä sähköpostitse lähetetyistä tarjouksista ja uutiskirjeistä ilmoittamalla siitä meille sähköpostitse tai noudattamalla tarjoukset sisältävän sähköpostiviestin ohjeita. Riitojen ratkaisu Jos ostajalla on valituksia verkkokaupasta, se on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen info@loovinterjoor.eu. Jos ostaja ja verkkokauppa eivät pysty ratkaisemaan riitaa sopimuksella, ostaja voi kääntyä kuluttajariitalautakunnan puoleen. Menettelyn ehdot ovat nähtävissä ja hakemuksen voi jättää täältä. Kuluttajariitatoimikunnalla on toimivalta ratkaista ostajan ja verkkokaupan välisestä sopimuksesta johtuvat riidat. Komission suorittama ostajan valituksen tarkastelu on maksutonta. Ostaja voi kääntyä Euroopan unionin kuluttajariitojenratkaisufoorumin puoleen.